Produkcja działa bez ograniczeń

W tej trudnej sytuacji kontynuujemy produkcję bez ograniczeń!

Galwaniczne cynkowanie w bębnach działa na 4 zmiany.

Galwaniczne powlekanie na zawieszkach i fosforanowanie działa na 3 zmiany.

Cieszymy się na naszą współpracę i życzymy dobrego zdrowia!

TEAM GALVAN CZ s.r.o.