LAKIEROWANIE

Firma GALVAN CZ s.r.o. wykonuje obróbkę powierzchni metodą ręcznego malowania na mokro niskociśnieniowego materiałów metalowych. Powierzchnia do malowania jest przygotowywana przez piaskowanie lub fosforanowanie. Częścią technologii malowania są piece komorowe do polimeryzacji. Malowanie odbywa się w lakierni o wymiarach 6 x 4 x 3,5m. Firma GALVAN CZ s.r.o. specjalizuje się w następujących rodzajach powłok ochronnych:…

PIASKOWANIE

Piaskowanie elementów stalowych jest częścią procesu przygotowania powierzchni do następnych operacji technologicznych, takich jak np. fosforanowanie, lakierowanie albo cynkowanie. Piaskowanie wykonujemy ciśnieniowym systemem w komorze roboczej o rozmiarach 5,8 x 2,2 x 2,3m. Materiałem do piaskowania jest korund. Metoda piaskowania należy do najbardziej wydajnych sposobów w eliminacji rdzy, lakierów, tlenków oraz innych zanieczyszczeń na powierzchni…

FOSFORANOWANIE

Fosforanowanie to metoda obróbki, podczas której na powierzchni powstanie nierozpuszczalna warstwa fosforanu. Powstała krystaliczna warstwa nie przewodzi prąd i nie jest rozpuszczalna w wodzie, ani w chemicznych rozpuszczalnikach. Jest natomiast dobrze połączona z metalem podstawowym. Bez dodatkowej obróbki nadaje się do lakierowania. O ile detale dodatkowo zostaną impregnowane olejem, woskiem albo innym sposobem fosforanowanie chroni…

CYNKOWANIE

Oferujemy cynkowanie galwaniczne w kwaśnym i alkalicznym procesie. Te procesy są obecnie najbardziej wykorzystywane w obróbce metali. Umożliwiają pozyskanie elastycznej wysokopołyskowej warstwy, albo elastycznej warstwy z równomierną grubością powłoki cynkowej. Firma GALVAN CZ s.r.o. oferuje cynkowanie galwaniczne bez pasywacji, z pasywacją niebieską, żółtą oraz grubopowłokową Cr3+. Na wszystkich powłokach może być wykonane dodatkowe uszczelnienie.