PIASKOWANIE

Piaskowanie elementów stalowych jest częścią procesu przygotowania powierzchni do następnych operacji technologicznych, takich jak np. fosforanowanie, lakierowanie albo cynkowanie.

Piaskowanie wykonujemy ciśnieniowym systemem w komorze roboczej o rozmiarach 5,8 x 2,2 x 2,3m. Materiałem do piaskowania jest korund.

Metoda piaskowania należy do najbardziej wydajnych sposobów w eliminacji rdzy, lakierów, tlenków oraz innych zanieczyszczeń na powierzchni detalów.

Chropowatość powierzchni mierzymy po piaskowaniu przyrządem do pomiaru chropowatości albo porównujemy z etalonem.