Pomiar powłoki X-Ray

Firma GALVAN CZ s.r.o. w styczniu 2017 roku uruchomiła przyrząd na bazie promieniowania rentgenowskiego FISCHERSCOPE X-RAY XDL®230.  Promieniami rentgena możemy dokładnie przeprowadzić pomiar grubości powłoki oraz przeprowadzać kontrolę kąpieli funkcjonalnych.

X-RAY GALVAN CZ