Projekty s podporou EU

Vážení obchodní přátelé,

Rádi bychom Vás informovali, že naše společnost realizovala důležitý projekt  výměny strojního vybavení, který byl spolufinancován Evropskou unií.

Podrobnosti projektu:

VÝMĚNA STROJNÍHO VYBAVENÍ SPOLEČNOSTI GALVAN CZ S.R.O.

registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18 183/0017288

 

 

Pořízení a implementace komplexního podnikového informačního systému.

Projekt EU