All posts by admin

Lakování – technické povlaky

Společnost GALVAN CZ s.r.o. provádí povrchovou úpravu mokrým nízkotlakým manuálním lakováním kovových materiálů. Povrch pro lakování je předupraven tryskáním případně fosfátováním. Součástí technologie lakování je polymerizační komorová pec.

Lakování probíhá v lakovacím boxu o rozměrech 6 x 4 x 3,5m s následujícími typy barev:

 • syntetické
 • akrylátové
 • dvousložkové

Firma GALVAN CZ s.r.o. se specializuje na aplikaci flouroplastových povlaků – lakování technickými plasty XYLAN

PTFE – polyfluorethylen

MOS2 – kluzné povlaky na bázi síranu molybdinčitého

Technické povlaky mají široké použití v automobilovém průmyslu, chemickém, potravinářském těžebním, plastikářském, papírenském.

 

Mezi jejich hlavní přednosti patří:

 • Korozivzdornost
 • Otěruvzdornost
 • Zlepšení mechanických vlastností
 • Odolnost vůči vysokým teplotám
 • Chemická odolnost
 • Prodloužení životnosti dílů

Kontaktní osoba

Marek Branny +420 737 633 149 info@galvan.cz

Další kontakty a fakturační údaje

Tryskání

Vysokotlaké tryskání ocelových materiálů je součástí předúpravy povrchu pro další technologické operace jako je fosfátování, lakování nebo zinkování.

Tryskání provádíme tlakovým tryskacím systémem s pracovní tryskou, který je nejvhodnější pro přípravu kovových povrchů, v tryskací kabině o rozměrech 5,8 x 2,2 x 2,3 m. Jako tryskací abrazivo používáme korundovou drť.

Metoda tryskání je používána jako jedna z nejúčinnějších metod pro odstranění rzi, barvy, oxidů a dalších nečistot ze základních materiálů.

Drsnost povrchu materiálu po otryskání měříme hrotovým drsnoměrem nebo porovnávacím etalonem.

Kontaktní osoba

Marek Branny +420 737 633 149 info@galvan.cz

Další kontakty a fakturační údaje

Fosfátování

Fosfátování je metoda úpravy povrchů oceli, při které se na povrchu výrobku tvoří nerozpustná fosfátová vrstva. Vzniklá krystalická vrstva je elektricky nevodivá a nerozpustná ve vodě ani v organických rozpouštědlech. Se základním kovem má velice dobrou soudržnost. Bez dalších úprav se hodí jako  konverzní povrch pro lakování. Fosfátování ochrání proti korozi, pokud se výrobky dodatečně ošetří olejem, voskem nebo jiným způsobem, či usnadní tváření dílů za studena.

Účinky fosfátování

Antikorozní ochrana ocelových dílců ve spojení s kvalitní impregnací olejem, vazelínou nebo vosky.

Snížení tření při tváření ocelových předmětů za studena. Součástí procesu předúpravy je aplikace horkého reaktivního mýdla.

Snížení tření při záběhu ocelových hřídelí, pastorků, ložisek apod.

Zlepšení přilnavosti laku ke kovovému povrchu výrobků a zabránění jeho podkorodování při poškození.

Technologie fosfátování

v současné době nabízíme našim zákazníkům tyto technologie fosfátování:

 • závěsové fosfátování
 • bubnové fosfátování
 • fosfátování v koších

Druhy nabízených fosfátů

 • Manganatý fosfát se používá především na povlakování točivých soukolí, protože usnadňuje záběh točivých strojních součástí a snižuje vlečné tření.
 • Zinečnatý fosfát tlustovrstvý  pro tváření za studena s požadovanými kluznými vlastnostmi, nebo pro konzervaci.
 • Zinečnatý fosfát tenkovrstvý  trikationtový pro následné lakování.

Vzhledem ke kvalitě, kterou naši zákazníci požadují, používáme k fosfátování i následné impregnaci přípravky firmy Henkel.

Kontaktní osoba

Marek Branny +420 737 633 149 info@galvan.cz

Další kontakty a fakturační údaje

Galvanické zinkování

Provádíme zinkování ve slabě kyselém elektrolytu a alkalickém elektrolytu. Tyto elektrolyty jsou dnes nejžádanější technologií galvanického zinkování. Poskytují vysoce lesklý povrch s tenkou a tažnou vrstvou, případně rovnoměrný nános zinku a velmi dobré  vlastnosti. Firma GALVAN CZ s.r.o. provádí galvanické zinkování bez pasivace, s následnou transparentní pasivací Cr3+, případně s následnou žlutou Cr3+ pasivací. Pro všechny typy povrchových úprav nabízíme utěsnění.

Galvanické zinkování závěsové

Je prováděno na automatické lince řízené počítačem s veškerou evidencí, s možností zpětného dohledání parametrů procesů.

maximální rozměr dílu: galvanické okno 1800 mm x 300 mm x 1050 mm

Galvanické zinkování hromadné

Je prováděno na bubnové lince s maximální vsázkou 80kg.

maximální rozměry dílu: 150mm a hmotnost do 0,3 kg

Tloušťka povlaků

standardní tloušťka vyloučeného zinkového povlaku je 8-15 µm. Tloušťku upravujeme podle požadavkům zákazníka. Maximálně však do 35 µm.

Vhodné materiály

Pro galvanické zinkování jsou vhodné výrobky ze železa, oceli a litiny. Kvalita vstupního materiálu zásadně ovlivní vzhled pokoveného dílu.

Pasivace zinkových povlaků

pro zvýšení korozní odolnosti se zinková vrstva pasivuje, příp. chromátuje.

Tenkovrstvá pasivace Cr3+: (modrá) 0,08-0,1 µm na zinkové vrstvě. Používá se na díly, které jsou méně korozně namáhané.

Silnovrstvé pasivace Cr3+: (mírně irizující vzhled) 0,2-0,3 µm na zinkové vrstvě. Vyšší korozní odolnost, srovnatelná se žlutým chromátem, má však výhodu že neobsahuje Cr6+. Nemá samohojivý efekt při narušení pasivace. Používá se jako náhrada za žlutý chromát.

Žlutá pasivace Cr3+: (žlutý, duhovitý vzhled) 0,2-0,5 µm na zinkové vrstvě. Vyšší korozní odolnost.

Organický lak

Pro zvýšení korozní odolnosti je možné zařadit jako další krok tzv. organické utěsnění lakem. Lak se nanáší ve vrstvě 2-4 µm. Použije-li se tento lak na tenkovrstvou či silnovrstvou pasivaci vytvoří po usušení transparentní organický film. Tento film zvyšuje nejen korozní ochranu, ale také odolnost proti oděru. U žlutě chromátovaných povlaků se lakem potlačí duha a získá se jednotný nažloutlý odstín.

Pro povrchové úpravy používáme chemikálie našich dodavatelů Schlötter, Atotech, Coventya a Metallchemie.

Specifikace požadavků pro galvanické zinkování

Požadavky na povrchovou úpravu jsou stanoveny v příslušných normách. GALVAN CZ s.r.o. provádí povrchovou úpravu dle standardních norem pro strojírenský automobilový průmysl, případně dle specifikací zaslaných zákazníkem.

Cena

Cena za povrchovou úpravu je individuální a závisí na použitých technologiích, celkové ploše povrchově upravovaných dílů, hmotnosti dílů, počtu kusů i celkovém objemu zakázky.

Kontaktní osoba

Marek Branny +420 737 633 149 info@galvan.cz

Další kontakty a fakturační údaje

nové stránky www.galvan.cz

Společnost GALVAN CZ s.r.o. zprovoznila novou webovou prezentaci.


Společnost GALVAN CZ s.r.o. byla založena v roce 1998. Hlavní činností je provádění povrchové úpravy kovů galvanickým zinkováním, fosfátováním, lakováním(včetně PTFE Teflon) nebo aplikací laků Deltacoll. Vysoká kvalita všech povrchových úprav zvyšuje užitné vlastnosti výrobku, a tím i jejich konkurenceschopnost na trhu. 90% naší produkce míří k zákazníkům z oblasti automobilového průmyslu.