TECHNOLOGIE

Firma GALVAN CZ s.r.o. wykorzystuje standaryzowane technologie obróbki powierzchni. Jakość zapewniamy poprzez wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń kierujących i doborem dostawców, którzy tak samo jak firma GALVAN CZ s.r.o. muszą spełniać wymagania normy ISO 9001.

  • CYNKOWANIE GALWANICZNE
  • FOSFORANOWANIE
  • DELTACOLL LAKIEROWANIE
  • LAKIEROWANIE
  • PTFE TELFON LAKIEROWANIE
  • PIASKOWANIE

Szczegółowe informacje znajdują się w części Usługi.